Szkolenia samolotowe

Wymagania dla kandydatów

Podstawowe wymagania jakie muszą spełnić kandydaci na pilotów samolotowych odnoszą się do wieku, stanu zdrowia i podstawowej wiedzy teoretycznej. W dniu wykonania swojego pierwszego lotu samodzielnego kursant powinien mieć ukończony 16 rok życia oraz posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętności czytania i pisania oraz podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki.

Szkolenie teoretyczne

Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota samolotowego LAPL(A) lub PPL(A) musi ukończyć w zatwierdzonym Ośrodku Szkolenia Lotniczego szkolenie teoretyczne z następujących przedmiotów: prawo lotnicze, ogólna wiedza o szybowcu, osiągi i planowanie lotu, nawigacja, meteorologia, człowiek – możliwości i ograniczenia, zasady lotu, procedury operacyjne i łączność. Szkolenie realizowane jest w trybie stacjonarnym w formie 5 weekendowych zjazdów. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku kandydat na podstawie zaświadczenia może przystąpić do egzaminu państwowego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Szkolenie praktyczne

Podstawowe szkolenie praktyczne obywa się indywidualnie z kursantem na samolocie Cessna C-152  i  realizowane jest przez cały rok.

Uprawnienia posiadacza licencji

Posiadacz licencji pilota samolotowego LAPL(A) i PPL(A) jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy samolotów.
Termin i miejsce szkolenia

Koniec marca 2020 r.
Ośrodek Szkolenia Lotniczego
Aeroklub Ziemi Pilskiej

Koszt szkolenia

Już wkrótce

Orzeczenie lotniczo-lekarskie

Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1, 2
lub LAPL

Minimalny wiek

W dniu przystąpienia do szkolenia kandydat musi mieć ukończony 15 rok życia