Szkolenia szybowcowe

Wymagania dla kandydatów

Podstawowe wymagania jakie muszą spełnić kandydaci na pilotów szybowcowych odnoszą się do wieku, stanu zdrowia i podstawowej wiedzy. W dniu wykonania swojego pierwszego lotu samodzielnego kursant powinien mieć ukończony 14 rok życia oraz posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2. Ponadto kandydat powinien posiadać umiejętności czytania i pisania oraz podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki.

Szkolenie teoretyczne

Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota szybowcowego - SPL musi ukończyć w zatwierdzonym Ośrodku Szkolenia Lotniczego szkolenie teoretyczne z następujących przedmiotów: prawo lotnicze, ogólna wiedza o szybowcu, osiągi i planowanie lotu, nawigacja, meteorologia, człowiek - możliwości i ograniczenia, zasady lotu, procedury operacyjne i łączność. Szkolenie realizowane jest w trybie stacjonarnym w formie 3 weekendowych zjazdów. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku kandydat na podstawie zaświadczenia może przystąpić do egzaminu państwowego przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Szkolenie praktyczne

Podstawowe szkolenie praktyczne obywa się za wyciągarką szybowcową Hercules H-4 lub za autoholem i  realizowane jest w okresie letnim. W ramach podstawowego szkolenia za wyciągarką lub autoholem kursant wykonuje 50 lotów z instruktorem oraz 5 lotów samodzielnych w łącznym czasie 4 godzin i 30 minut, co zarazem stanowi minimum programowe. Szkolenie podstawowe w zależności od warunków atmosferycznych i liczebności grupy trwa od 2 do 3 tygodni i odbywa się w godzinach porannych od 6 do 12 lub alternatywnie popołudniowych pomiędzy 16 a zachodem słońca. Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia – pilota umiejętności wystarczających do samodzielnego wykonywania lotów szybowcowych po kręgu, przy zastosowaniu startu za wyciągarką lub autoholem.

Uprawnienia posiadacza licencji

Posiadacz licencji pilota szybowcowego - SPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy szybowców. Ponadto po wykonaniu 30 lotów lub zdobyciu doświadczenia w wymiarze 10 godzin w charakterze pilota dowódcy pilot szybowcowy może przewozić. Dodatkowo po ukończeniu 18 roku życia, zdobyciu 75 godzin czasu lotu lub wykonaniu 200 lotów jako pilot dowódca na szybowcach oraz zaliczeniu kontroli umiejętności praktycznych przed egzaminatorem LKE, posiadacz licencji pilota szybowcowego uprawniony jest do wykonywania lotów bez wynagrodzenia w operacjach niekomercyjnych.
Termin i miejsce szkolenia

Koniec marca 2020 r.
Ośrodek Szkolenia Lotniczego
Aeroklub Ziemi Pilskiej

Koszt szkolenia

Od 1 200,00 PLN (teoria i 5 lotów)

Orzeczenie lotniczo-lekarskie

Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 2

Minimalny wiek

W dniu przystąpienia do szkolenia kandydat musi mieć ukończony 14 rok życia