System Zarządzania Bezpieczeństwem

Polityka bezpieczeństwa

Piła, dnia 20 marca 2014 roku
W certyfikowanej Organizacji Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Pilskiej zasadniczym celem jest zachowanie należytego bezpieczeństwa lotniczego, które od zawsze było dla nas kwestią priorytetową. Na każdym kroku dbamy o wysoki poziom bezpieczeństwa w wykonywanej przez nas działalności lotniczej niezależnie od charakteru i złożoności.
Główny obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotniczego spoczywa na Kierowniku Odpowiedzialnym organizacji, który odpowiada między innymi za zabezpieczenie odpowiednich sił i środków, niezbędnych do efektywnego zarządzania organizacją oraz systemem bezpieczeństwa.
Kolejnym niezwykle istotnym zadaniem Kierownika Odpowiedzialnego organizacji jest propagowanie systemu bezpieczeństwa między innymi wśród: swojego personelu funkcyjnego, partnerów biznesowych oraz członków całego stowarzyszenia.  Kierownik Odpowiedzialny w całym procesie zarządzania bezpieczeństwem ma obowiązek do zachęcania personelu i członków do zgłaszania potencjalnych zagrożeń, niezależnie od ich dotkliwości i złożoności.
Zarówno formalny, jak i nieformalny system zgłaszania zdarzeń zakłada swobodne zgłaszanie incydentów także w formie anonimowej, co pozwoli na szczerość i obiektywizm w myśl zasady just culture.
W Aeroklubie Ziemi Pilskiej personel funkcyjny wraz z członkami stowarzyszenia dąży do:
  • kreowania środowiska wolnego od wypadków i incydentów lotniczych;
  • skutecznego i aktywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w organizacji;
  • całkowitego spełnienia wymogów przepisów krajowego i międzynarodowego prawa lotniczego, które obejmuje całokształt działalności organizacji;
  • czynnego zaangażowania naszego personelu oraz członków stowarzyszenia w zakresie obniżenia ryzyka do możliwe najniższego poziomu.
Osiąganie powyższych celów ma przynieść Aeroklubowi Ziemi Pilskiej, jej personelowi, partnerom i członkom niewspółmierne korzyści oraz pozytywny wizerunek podmiotu wiarygodnego i bezpiecznego w branży lotniczej.
Za realizację powyższych celów odpowiedzialny jest solidarnie cały personel funkcyjny organizacji, ponieważ bezpieczeństwo jest obowiązkiem każdego z nas.
Dyrektor Aeroklubu Ziemi Pilskiej
instr. pil. mgr Sławomir Palus

Formularz zgłoszeniowy SMS

Pozostaw puste w przypadku zgłoszenia anonimowego.
Format daty i godziny: DD.MM.RRRR, GG:MM.
Niezbędny do przekazania informacji zwrotnej.