Pokładowy Dziennik Techniczny – Aircraft Technical Log Book

Proszę podać ilość pobranego paliwa w litrach.
Prosze podać ilość pobranego oleju w litrach:
W tym miejscu proszę o wskazanie potencjalnych awarii lub usarek, które wystąpiły podczas lotów.