AVIONER szkolenia online

Szkolenia szybowcowe

Aby rozpocząć szkolenie należy wypełnić zgłoszenie na szkolenie i wybrać interesujące kandydata szkolenie z rozwijanej listy. Po wypełnieniu i przesłaniu danych należy opłacić kurs (1200 PLN- cena obejmuje teorię i 5 lotów). W tytule należy podać swoje dane oraz nazwę wybranego szkolenia.
Następnie przesłać mailem bankowe potwierdzenie przelewu. Po otrzymaniu wszystkich potrzebnych informacji następuje proces aktywacji Twojego szkolenia i przekazanie hasła do platformy on line. Pełny kurs do wybranej licencji musi być uprzednio zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Rachunek bankowy aeroklubu:
Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Pile
75 1240 3695 1111 0010 4800 0823


Jeśli kupujesz pełny kurs do wybranej licencji musisz pamiętać, że po aktywacji dostęp do wykładów będziesz mieć od następnego dnia po aktywacji, gdyż musi on być uprzednio zatwierdzony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Szkolenie online dla dowolnego kursu lotniczego

Faza pierwsza

Polega ona na oglądaniu wykładów online z poszczególnych przedmiotów, każdy wykład kończy się testem, obejmującym zakres wiedzy z tego wykładu. Liczba pytań w teście, po każdym wykładzie, to pięć z trzema możliwymi odpowiedziami, gdzie tylko jedna jest prawdziwa, a formuła jego zaliczenia to zasada „do skutku”. Zaliczenie tego testu jest warunkiem do oglądania następnego wykładu. W ten sposób należy zaliczyć wszystkie wykłady z danego przedmiotu by móc przejść do drugiej fazy szkolenia – sesji online.

Faza druga

Jest to sesja online to spotkanie w formule wideokonferencji, gdzie może uczestniczyć w niej do osiemnastu słuchaczy i jeden wykładowca. Jest to spotkanie w czasie rzeczywistym, gdzie wykładowca podsumowuje szkolenie z tego przedmiotu, zadaje pytania słuchaczom i oni również mogą pytać. Jest to spotkanie o charakterze seminaryjnym i celem jego jest podsumowanie wiedzy z obejrzanych przez słuchaczy wykładów. Spotkanie to kończy się testem zaliczającym szkolenie z danego przedmiotu. W czasie realizacji sesji online wykładowca może zaprosić na wizję (ma taką funkcjonalność w swoim panelu) wybranego uczestnika i prowadzić z nim rozmowę, wówczas pozostali słuchacze oglądają to i mogą pisać w oknie konwersacji swoje komentarze lub pytania. Test zaliczający cały przedmiot, uruchamiany przez wykładowcę na koniec sesji online, posiada 10 pytań i trwa 10 minut. Do tego testu słuchacz może podchodzić dwa razy w jednej sesji. Jeśli test nie zostanie zaliczony w jednej sesji słuchacz może zapisać się jeszcze raz na następną sesję.

Niezaliczenie (w dwóch sesjach) testu końcowego zobowiązuje słuchacza do ponownego obejrzenia wszystkich wykładów i zaliczeniu testów etapowych, po dodatkowym wykupieniu tego jednego przedmiotu. Sesje online są ustawiane przez administrację szkoły Avioner i mają swój rygor wykonania, czyli są realizowane codziennie w godzinach od 17-ej do 22-ej i powtarzają się dla każdego przedmiotu w okresach 7 do 10 dni. Powtarzalność sesji online z przedmiotu daje wygodę słuchaczowi doboru właściwego terminu uczestnictwa.

Jeśli słuchacz zaliczy wszystkie wykłady z przedmiotu, a sesji z tego zakresu w danym momencie nie ustawiono, wówczas musi poczekać do najbliższego terminu ustawienia, o czym zostanie powiadomiony listem email. W czasie oczekiwania na ogłoszenie nowej sesji z przedmiotu, którego wykłady już obejrzał, może on i powinien realizować oglądanie wykładów z innych przedmiotów, co by nie tracić czasu dostępu do kursu. Realizując analogicznie szkolenie według powyższego opisu dla wszystkich przedmiotów wybranego kursu słuchacz na koniec zostanie poinformowany o zakończeniu kursu. Podpisane elektronicznie zaświadczenie zostanie wysłanego pocztą elektroniczną w ciągu dwóch dni od momentu zaliczenia ostatniej sesji online z kursu.
Dodatkowym warunkiem zaliczenia szkolenia w wybranym kursie jest obejrzenie online wszystkich wykładów z jego zakresu.

Jesli nie ukończyłeś/as jeszcze 18 roku życia to potrzebujemy zgody Twoich rodziców / prawnych opiekunów do aktywowania kursu, który kupujesz.

1. Pobierz formularz.

2. Wydrukuj go a następnie poproś oboje rodziców / prawnych opiekunów aby wypełnili i potwierdzili akceptację dla Twojego szkolenia w ATO Avioner.

3. Podpisy rodziców na wypełnionym formularzu prześlij na adres: sekretariat@azp.pila.pl

4. Następnie podpisy rodziców na wypełnionym formularzu muszą zostać potwierdzone notarialnie. Koszt w zależności od Kancelarii Notarialnej, którą wybierzesz to 25-50 zł. Oryginał dokumentu prześlij pocztą tradycyjną na adres:

AEROKLUB ZIEMI PILSKIEJ ul. Lotnicza 12 64-920 PIŁA

5. Zastrzegamy sobie prawo do blokady Twojego szkolenia, jeśli nie otrzymamy przedmiotowej “Zgody Rodziców” w ciągu 10 dni od daty aktywacji kursu.

6. Opłata wniesiona za rozpoczęcie szkolenia w tej sytuacji (patrz pkt. 4) nie podlega zwrotom.